CNC simulátory TopTurn a TopMill nabízí ucelený učební nástroj pro výuku CNC obrábění s řadou pokročilých funkcí. Díky desítkám let vývoje a vylepšení je prostředí CNC simulátorů TopTurn a TopMill snadno pochopitelné už při prvním spuštění.

Intuitivní orientace v prostředí CNC simulace odstraňuje počáteční obavy studentů. Neutrální prostředí vychází z dřívějších zkušeností a množství konzultací s učiteli i studenty využívající CNC simulátory TopTurn a TopMill.

Logické uspořádání tlačítek odstraňuje zmatení způsobené odlišnostmi jednotlivých řídicích systémů nebo jejich verzí. Prostředí zůstává neměnné ať už Vaše škola bude učit Heidenhain, Siemens, Fanuc, Haas nebo ISO kód.

Kvalitní grafické zpracování CNC simulace a české popisky v nápovědě CNC programování budí u studentů zájem o obor strojírenství.

CNC simulátory TopTurn a TopMill využívají i firemní zákazníci pro proškolení svých zaměstnanců jako např. BMW, Porsche, MAN, Volkswagen, Škoda, Bosch nebo Siemens.

CNC simulátor TopTurn a TopMill

Simulací v CNC simulátorech TopTurn a TopmIll si uživatel ověří bezproblémový chod vytvořeného CNC programu. Simulaci delších programů je možné zrychlit (například při generování z CAD/CAM systému) a správnost potvrdit i 1000x rychleji, než je skutečný čas chodu.

V případě kolize se CNC simulace zastaví a software uživatele upozorní které prvky jsou v kolizi červeným zbarvením obou prvků a textovou hláškou.

Snadná definice upnutí obrobku

Pomocí průvodce v sekci Seřízení CNC stroje si snadno nadefinujete libovolný tvar polotovaru i jeho upnutí.

Při výuce CNC programování oceníte u simulátorů MTS i pokročilé úkony jako umístění dalšího svěráku při frézování nebo podepření obrobku pinolou koníku na soustruhu.

Správa řezných nástrojů

Počet pozic v zásobníků nástrojů nebo revolveru i norma upnutí odpovídají skutečnému CNC stroji.

Grafické znázornění napomáhá k lepšímu zapamatování jednotlivých prvků nástrojové sestavy při současném snížení nákladů na pořízení nástrojového vybavení.

CNC simulátor TopMill Topturn - sazení zásobníku nástroji z katalogu
CNC simulátor TopMill Topturn - kompletní katalog ISO nástrojů

Katalog ISO nástrojů

Řezné nástroje jsou voleny pro jednotlivé CNC programy. Řazení do jednotlivých sekcí dle požadované operace v kompletním Katalogu ISO nástrojů usnadňuje správnou volbu.

Zvolený nástroj je už automaticky upnut do nástrojového držáku.

Definici nástroje je možno manuálně upravit (např. počet zubů, průměr, vyložení nástroje atd.) a takto přiblížit Vaší reálné situaci výuku CNC programování.

Dialogové programování

Bez ohledu na vyučovaný programovací jazyk, je nápověda cyklů přeložena do českého jazyka pro snadné pochopení.

Zápis programu je možný pomocí dialogu anebo přímého zápisu.

Učitel může žákům programování pomocí dialogu nebo i samotné zobrazení dialogu deaktivovat pro zkoušky nebo maturitu.

CNC simulátor TopTurn a TopMill, dialogové programování doplněním parametrů s českými popisky

Udělejte si sami obrázek na výukové simulátory MTS